Er nemen 16 partijen deel aan de Europees Parlementsverkiezing op 23 mei 2019. Dit maakte de Kiesraad, centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing, bekend op maandag 15 april in een openbare zitting. De Raad oordeelde in de zitting over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten voor het Europees Parlement. Ook zijn de lijsten genummerd. Op de kandidatenlijst van het ‘CDA’ werd kandidaat nr. 3 (Klein) geschrapt. Op de kandidatenlijst van ‘De Groenen’ werden kandidaten nr. 3 (Van Rijn) en nr 6. (Matenko) geschrapt. Verder zijn van de gezamenlijke kandidatenlijst van ‘vandeRegio & Piratenpartij’ de kandidaten nr. 8 (Van der Stoop), en nr. 6 (Matenko) geschrapt.

Op 9 april vond de dag van kandidaatstelling plaats en leverden 16 partijen hun kandidatenlijst in. De Kiesraad constateerde dat bij 6 partijen documenten ontbraken. Partijen hadden tot maandag 15 april 15.00 uur de tijd om dit te herstellen. Voor een deel ging het hierbij om het ontbreken van zogenoemde instemmingsverklaringen: verklaringen van kandidaten dat zij instemmen met hun kandidaatstelling op de lijst. Ook ontbrak in enkele gevallen de verklaring van kandidaten dat zij zich niet óók kandidaat stellen in een andere EU-lidstaat.
Beroep

Beroep tegen deze beslissingen van de Kiesraad is tot en met 23 april mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Aantal partijen en kandidaten

Op de 16 kandidatenlijsten (in 2014 waren dat er 19) staan in totaal 308 kandidaten – in 2014 waren dat er 345. Op de lijst ‘ChristenUnie-SGP’ staan de meeste kandidaten: 30. Op die van ‘JEZUS LEEFT’ de minste: 3.

De 9 partijen die bij de laatste verkiezing voor het Europees Parlement in 2014 één of meer zetels hebben behaald, kregen een nummer op basis van het aantal stemmen dat deze partijen destijds hebben behaald.

1.Democraten 66 (D66)
2. CDA – Europese Volkspartij
3. PVV (Partij voor de Vrijheid)
4. VVD
5. SP (Socialistische Partij)
6. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten
7. ChristenUnie-SGP
8. GROENLINKS
9. Partij voor de Dieren

De andere 7 partijen werden genummerd op basis van loting.

10. 50 PLUS
11. JEZUS LEEFT
12. DENK
13. De Groenen
14. Forum voor Democratie
15. vandeRegio & Piratenpartij
16. Volt Nederland

[bron: kiesraad.nl]

Pin It on Pinterest

Share This