GOEREE-OVERFLAKKEE – De landelijke politieke partij Jezus Leeft zal zich met een kandidatenlijst aanmelden voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee op 21 maart. Lijsttrekker wordt Wim Nagtegaal (40) uit Goedereede. Een geboren (in Ouddorp) en getogen eilander. Getrouwd met zijn uit Hongarije komende Eszter. Wonend in één van de pittoreske woninkjes aan de Kinderdijk in het stadje Goedereede. Was vele jaren werkzaam als boekhouder en salarisadministrateur bij een groot havenbedrijf in Rotterdam. Nu studerend in de ICT-sector en daar een passende baan zoekend.

De landelijke partij is in november 2013 opgericht door evangelist Joop van Ooijen uit Giessenburg, die bekendheid verwierf met de tekst ‘Jezus redt’, die hij op het dak van zijn boerderij aanbracht. Hoewel deze partij zowel aan landelijke, provinciale en in 2014 in beperkte mate aan gemeenteraadsverkiezingen deelnam, werd tot nu toe nog geen vertegenwoordigende zetel binnengehaald.

Verdeeldheid

Wim Nagtegaal begrijpt dat de aanmelding van deze nieuwe partij op het eiland tot vragen leidt. Immers, er zijn al drie christelijke fracties. Wat kan dan de toegevoegde waarde zijn voor nog een nieuwkomer? “Vanuit onze christelijke bewogenheid – met de Bijbel als leidraad – signaleren wij de onderlinge verdeeldheid bij de huidige partijen. Het vasthouden aan eigen starre standpunten. De hokjesindeling. Dat is jammer, want Gods liefde kent geen drempels. Onze insteek is ‘Samen in de naam van Jezus’. Eénheid.

Betrokken

Wat is zijn betrokkenheid bij het maatschappelijk en bestuurlijk gebeuren op Goeree-Overflakkee? “Ik volg ontwikkelingen. Zie veranderingen op het eiland. Hoor signalen uit de samenleving en heb daar uiteraard een mening over. Als individueel burger sta je echter op afstand tot je bestuurders. In een volksvertegenwoordiging kan je mede invloed uitoefenen op onderwerpen die juist belangrijk zijn voor je bewoners. Mede verantwoordelijkheid dragen voor besluiten. Betrokken zijn bij het wel en wee van je naasten. Dat ook uitdragen. In woord en daad. Ieder mens is immers waardevol voor God en de liefde van Jezus is het anker in onze wereld”.

Onderwerpen

Knelpunten die (nog) ingevuld moeten worden. Transparant iets laten zien. Dat is belangrijk. Mensen er bij betrekken. Luisteren. Het gebrek aan voldoende sociale huurwoningen betekent dat jongeren niet of onvoldoende aan de bak komen voor huisvesting. Een schaarste aan betaalbare koophuizen. Doorstroming stagneert en dan kan je ook mensen moeilijk op het eiland vasthouden. De windmolens, de energie-opdracht, maar het is geen duurzame stap waar het eiland op wachtte en het heeft grote verdeeldheid en ongenoegen gebracht. De getijdecentrale in de Brouwersdam, jaar na jaar schuift het op. Visies zonder uitzicht. De teloorgang van natuurgebieden. De zoektocht naar een balans tussen economie en het aantal toeristen en recreanten. Er moet vooraf goed gekeken worden naar uit te voeren activiteiten. Zie de problematiek van die extra container. Je kan hem op diverse plekken niet kwijt. Dan moeten er weer herstelacties worden verricht. Nog terugkomend op de huisvesting, zegt Nagtegaal. “De problemen worden steeds groter. Veertig procent van de huwelijken strandt snel. Mede het gevolg van de gebrokenheid in onze samenleving. Extra huizen zijn er nodig, maar die zijn er niet. Let wel, we moeten niet alleen roepen, maar ook zaken uitvoeren. Samen”.

Eigen initiatief

Hoe is het contact met partij-oprichter Joop van Ooijen tot stand gekomen? “Ik heb hem benaderd en vervolgens zijn er gesprekken gevoerd. Dat klikte. De boodschap van God als basis. Ik had overigens bij de landelijke verkiezingen al mijn stem op hem uitgebracht. Als wij een zetel verwerven, als er voldoende kiezers onze lijst kiezen op 21 maart, dan zal ik open en eerlijk handelen. Verantwoordelijkheid dragen voor mijn optreden. Niemand kwetsen. Onwaarheden als die er zijn, niet onbesproken laten. Ik hoef niet in het middelpunt te staan. Het gaat om de belangenbehartiging voor het eiland en de bewoners”, zegt Wim Nagtegaal.

[bron: eilandennieuws.nl]

Pin It on Pinterest

Share This