Provinciale Statenverkiezingen 2023

JEZUS LEEFT gaat de Provinciale Statenverkiezingen 2023 in met nummer 1 programmapunt:

volg Jezus

Programma’s Provinciale Statenverkiezingen

15 maart 2023

Stem op JEZUS LEEFT in:

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Drenthe

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?

Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

 

Weet je dat  onze staatsschuld alsmaar verder stijgt en niemand met een oplossing komt?

Daarom moeten we uit de EU. Terug naar lokale besturen. Onze eigen boontjes weer doppen, in elke provincie!

 

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?

Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

 

Weet je dat er grote verschillen zijn tussen onze provincies?

Daarom meer eigen bestuur voor elke provincie. Wat heeft Zuid-Holland met Friesland, Flevoland met Noord Brabant,  Gelderland met Groningen, Limburg met Noord-Holland, Utrecht met Drenthe en Zeeland met Overijssel te maken?

 

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?

Daarom abortusklinieken sluiten.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?

Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of  armen, of buitenlanders.

 

weet je dat alle burgers bij elkaar beter weten wat er speelt dan de politici?

Daarom volks referenda houden over beslissingen die mensen direct raken

 

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?

Daarom  drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

 

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?

Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?

Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

 

Weet je dat schaalvergroting slecht is voor de maatschappij en het eenzaamheid en criminaliteit verhoogt.

Daarom terug naar kleinere dorpen en gemeenten en geen verdere herindelingen. Kleinschaligheid lost meeste problemen op.

 

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?

Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?

Daarom is JEZUS onze enige richtlijn

                    

 

ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

 

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons  ziek maken?

Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

 

Weet je dat het voor veel mensen met een minimum inkomen, de premie voor hun ziektekostenverzekering relatief erg hoog is?

Daarom moet de provincie voor die mensen de premie gaan betalen.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat er door de landelijke overheid een energietransitie wordt doorgedrukt, om de aarde te redden?

Daarom moet de provincie hier de rem op zetten.

 

Weet je dat veel bestuurders niet capabel zijn om hun taak te doen?

Daarom alleen bestuurders die gekwalificeerd zijn aanstellen.

 

Weet je dat gezinnen die van  één inkomen rond moeten komen het vaak heel  moeilijk hebben?

Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

 

Weet je dat je tot je pensioen  betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?

Daarom voor AOW’ers  gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

 

Weet je dat er steeds meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?

Daarom moeten er veel minder regels en daarmee minder ambtenaren komen. Ook moeten slecht functionerende ambtenaren ontslagen kunnen worden.

 

Weet je dat we veel olie en gas in onze provincie hebben en we daar nagenoeg niets van krijgen?

Daarom dit als provincie zelf gaan exploiteren

                   

ONDERWIJS (individueler)

 

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?

Daarom voortgezet onderwijs scholen  maximaal 500 kinderen.  Lagere scholen maximaal  160 kinderen.

 

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?

Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

 

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?

Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

                   

 

 VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

 

 

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?

Daarom maximum  snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u  en buiten de bebouwde kom 50 km/uur (als er geen fietspad is)

 

Weet je dat de N34 een flessenhals vormt?

Daarom verbreden

 

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?

Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

 

 

Weet je dat  veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?

Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer  per provincie invoeren.

 

 

                               

MILIEU (schoner en leefbaarder)

 

Weet je dat de boeren van het kabinet onterecht de schuld krijgen van het “stikstofprobleem”?

Daarom moet de provincie de echte schuldigen aanpakken

 

Weet je dat sommige mensen vinden dat de wolf hier vrij rond mag lopen?

Daarom moet de provincie zorgen dat ze verdwijnen

 

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?

Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie  stimuleren door  subsidies te geven op b.v. kleine windmolens, zonnepanelen op daken (niet op weiden)  en elektrische auto’s

 

Weet je dat milieu fanatici het waterpeil in onze polders omhoog willen hebben?

Daarom willen we dit niet zolang niet bewezen is dat dit goed voor het milieu zou zijn

 

Weet je dat we onze melkkoeien bijna niet meer in de wei zien lopen?

Daarom boeren verplichten ze minimaal 6 maanden naar buiten te doen.

 

 

Daarom 15 maart kies voor je eigen provincie,   kies voor      JEZUS LEEFT

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Flevoland

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?

Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

 

Weet je dat  onze staatsschuld alsmaar verder stijgt en niemand met een oplossing komt?

Daarom moeten we uit de EU. Terug naar lokale besturen. Onze eigen boontjes weer doppen, in elke provincie!

 

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?

Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

 

Weet je dat er grote verschillen zijn tussen onze provincies?

Daarom meer eigen bestuur voor elke provincie. Wat heeft Zuid-Holland met Friesland, Flevoland met Noord Brabant,  Gelderland met Groningen, Limburg met Noord-Holland, Utrecht met Drenthe en Zeeland met Overijssel te maken?

 

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?

Daarom abortusklinieken sluiten.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat lichamelijk bewegen (hard lopen, wandelen en fietsen) gezonder is dan motorisch bewegen ((openbaar) vervoer, auto, bromfiets, enz)?

Daarom goede voorzieningen voor wandel en fietspaden

 

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?

Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of  armen, of buitenlanders.

 

weet je dat alle burgers bij elkaar beter weten wat er speelt dan de politici?

Daarom volks referenda houden over beslissingen die mensen direct raken

 

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?

Daarom  drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

 

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?

Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

 

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?

Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

 

Weet je dat schaalvergroting slecht is voor de maatschappij en het eenzaamheid en criminaliteit verhoogt.

Daarom terug naar kleinere dorpen en gemeenten en geen verdere herindelingen. Kleinschaligheid lost meeste problemen op.

 

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?

Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

 

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?

Daarom is JEZUS onze enige richtlijn

                    

 ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

 

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons  ziek maken?

Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

 

Weet je dat het voor veel mensen met een minimum inkomen, de premie voor hun ziektekostenverzekering relatief erg hoog is?

Daarom moet de provincie voor die mensen de premie gaan betalen.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat overheden veel geld kwijt zijn aan kunst cultuur en topsport?

Daarom geen subsidies hieraan verlenen

 

Weet je dat er door de landelijke overheid een energietransitie wordt doorgedrukt, om de aarde te redden?

Daarom moet de provincie hier de rem op zetten.

 

Weet je dat veel bestuurders niet capabel zijn om hun taak te doen?

Daarom alleen bestuurders die gekwalificeerd zijn aanstellen.

 

Weet je dat gezinnen die van  één inkomen rond moeten komen het vaak heel  moeilijk hebben?

Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

 

Weet je dat je tot je pensioen  betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?

Daarom voor AOW’ers  gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

 

Weet je dat er steeds meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?

Daarom moeten er veel minder regels en daarmee minder ambtenaren komen. Ook moeten slecht functionerende ambtenaren ontslagen kunnen worden.

 

  

ONDERWIJS (individueler)

 

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?

Daarom voortgezet onderwijs scholen  maximaal 500 kinderen.  Lagere scholen maximaal  160 kinderen.

 

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?

Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

 

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?

Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

                          

 

 VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

 

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?

Daarom maximum  snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u  en buiten de bebouwde kom 50 km/uur (als er geen fietspad is)

 

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?

Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

  

Weet je dat  veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?

Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer  per provincie invoeren.

                                 

MILIEU (schoner en leefbaarder)

 

Weet je dat de boeren van het kabinet onterecht de schuld krijgen van het “stikstofprobleem”?

Daarom moet de provincie de echte schuldigen aanpakken

 

Weet je dat sommige mensen vinden dat de wolf en andere roofdieren hier vrij rond mogen lopen?

Daarom moet de provincie zorgen dat ze verdwijnen

 

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?

Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie  stimuleren door  subsidies te geven op b.v. kleine windmolens, zonnepanelen op daken (niet op weiden)  en elektrische auto’s

 

Weet je dat luchthavens slecht zijn voor milieu en omwonenden?

Daarom Lelystad airport sluiten

 

Weet je dat milieu fanatici het waterpeil in onze polders omhoog willen hebben?

Daarom willen we dit niet zolang niet bewezen is dat dit goed voor het milieu zou zijn

 

Weet je dat grootschaligheid particulier initiatief benadeelt?

Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie  stimuleren door  subsidies te geven op b.v. kleine windmolens

 

Weet je dat we onze melkkoeien bijna niet meer in de wei zien lopen?

Daarom boeren verplichten ze minimaal 6 maanden naar buiten te doen.

 

Weet je dat Oostvaardersplassen geen natuur maar slecht beheerd cultuurland is?

Daarom dat gebied gebruiken voor landbouw

 Daarom 15 maart kies voor je eigen provincie,   kies voor      JEZUS LEEFT

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Friesland

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?

Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

 

Weet je dat  onze staatsschuld alsmaar verder stijgt en niemand met een oplossing komt?

Daarom moeten we uit de EU. Terug naar lokale besturen. Onze eigen boontjes weer doppen, in elke provincie!

 

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?

Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

 

Weet je dat er grote verschillen zijn tussen onze provincies?

Daarom meer eigen bestuur voor elke provincie. Wat heeft Zuid-Holland met Friesland, Flevoland met Noord Brabant,  Gelderland met Groningen, Limburg met Noord-Holland, Utrecht met Drenthe en Zeeland met Overijssel te maken?

 

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?

Daarom abortusklinieken sluiten.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat lichamelijk bewegen (hard lopen, wandelen en fietsen) gezonder is dan motorisch bewegen ((openbaar) vervoer, auto, bromfiets, enz)?

Daarom goede voorzieningen voor wandel en fietspaden

 

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?

Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of  armen, of buitenlanders.

 

weet je dat alle burgers bij elkaar beter weten wat er speelt dan de politici?

Daarom volks referenda houden over beslissingen die mensen direct raken

 

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?

Daarom  drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

 

Weet je dat ouderen van de overheden mogen verwachten dat ze de Friese taal machtig zijn?

Daarom moeten ambtenaren deze taal kunnen spreken

 

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?

Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

 

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?

Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

 

Weet je dat schaalvergroting slecht is voor de maatschappij en het eenzaamheid en criminaliteit verhoogt.

Daarom terug naar kleinere dorpen en gemeenten en geen verdere herindelingen. Kleinschaligheid lost meeste problemen op.

 

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?

Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?

Daarom is JEZUS onze enige richtlijn

 

                   

 

ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

 

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons  ziek maken?

Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

 

Weet je dat het voor veel mensen met een minimum inkomen, de premie voor hun ziektekostenverzekering relatief erg hoog is?

Daarom moet de provincie voor die mensen de premie gaan betalen.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat er door de landelijke overheid een energietransitie wordt doorgedrukt, om de aarde te redden?

Daarom moet de provincie hier de rem op zetten.

 

Weet je dat veel bestuurders niet capabel zijn om hun taak te doen?

Daarom alleen bestuurders die gekwalificeerd zijn aanstellen.

 

Weet je dat gezinnen die van  één inkomen rond moeten komen het vaak heel  moeilijk hebben?

Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

 

Weet je dat je tot je pensioen  betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?

Daarom voor AOW’ers  gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

 

Weet je dat er onder de Waddenzee veel aardgas zit?

Daarom dit gas winnen

 

Weet je dat er steeds meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?

Daarom moeten er veel minder regels en daarmee minder ambtenaren komen. Ook moeten slecht functionerende ambtenaren ontslagen kunnen worden.

 

                 

 

 

 

 

 

 

ONDERWIJS (individueler)

 

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?

Daarom voortgezet onderwijs scholen  maximaal 500 kinderen.  Lagere scholen maximaal  160 kinderen.

 

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?

Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

 

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?

Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

 

                         

 

 VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

 

 

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?

Daarom maximum  snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u  en buiten de bebouwde kom 50 km/uur (als er geen fietspad is)

 

 

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?

Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

 

 

Weet je dat  veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?

Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer  per provincie invoeren.

 

 

                               

MILIEU (schoner en leefbaarder)

 

Weet je dat de boeren van het kabinet onterecht de schuld krijgen van het “stikstofprobleem”?

Daarom moet de provincie de echte schuldigen aanpakken

 

Weet je dat sommige mensen vinden dat de wolf en andere roofdieren hier vrij rond mogen lopen?

Daarom moet de provincie zorgen dat ze verdwijnen

 

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?

Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie  stimuleren door  subsidies te geven op b.v. kleine windmolens, zonnepanelen op daken (niet op weiden)  en elektrische auto’s

 

Weet je dat milieu fanatici het waterpeil in onze polders omhoog willen hebben?

Daarom willen we dit niet zolang niet bewezen is dat dit goed voor het milieu zou zijn

 

Weet je dat we onze melkkoeien bijna niet meer in de wei zien lopen?

Daarom boeren verplichten ze minimaal 6 maanden naar buiten te doen.

 

 

 

Daarom 15 maart kies voor je eigen provincie,   kies voor      JEZUS LEEFT

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Groningen

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?

Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

 

Weet je dat  onze staatsschuld alsmaar verder stijgt en niemand met een oplossing komt?

Daarom moeten we uit de EU. Terug naar lokale besturen. Onze eigen boontjes weer doppen, in elke provincie!

 

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?

Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

 

Weet je dat er grote verschillen zijn tussen onze provincies?

Daarom meer eigen bestuur voor elke provincie. Wat heeft Zuid-Holland met Friesland, Flevoland met Noord Brabant,  Gelderland met Groningen, Limburg met Noord-Holland, Utrecht met Drenthe en Zeeland met Overijssel te maken?

 

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?

Daarom abortusklinieken sluiten.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?

Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of  armen, of buitenlanders.

 

weet je dat alle burgers bij elkaar beter weten wat er speelt dan de politici?

Daarom volks referenda houden over beslissingen die mensen direct raken

 

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?

Daarom  drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

 

Weet je dat lichamelijk bewegen (hard lopen, wandelen en fietsen) gezonder is dan motorisch bewegen ((openbaar) vervoer, auto, bromfiets, enz)?

Daarom goede voorzieningen (wandel en fietspaden)

 

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?

Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

 

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?

Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

 

Weet je dat schaalvergroting slecht is voor de maatschappij en het eenzaamheid en criminaliteit verhoogt.

Daarom terug naar kleinere dorpen en gemeenten en geen verdere herindelingen. Kleinschaligheid lost meeste problemen op.

 

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?

Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

 

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?

Daarom is JEZUS onze enige richtlijn

 

ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

 

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons  ziek maken?

Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat het voor veel mensen met een minimum inkomen, de premie voor hun ziektekostenverzekering relatief erg hoog is?

Daarom moet de provincie voor die mensen de premie gaan betalen.

 

Weet je dat we goud in onze bodem hebben?

Daarom ruim en snel compenseren voor schade die ontstaat door aardgaswinning. De opbrengsten van de winning van het aardgas zijn vele malen hoger dan herstelkosten en voorkoming van schade aan woningen.

 

Weet je dat er door de landelijke overheid een energietransitie wordt doorgedrukt, om de aarde te redden?

Daarom moet de provincie hier de rem op zetten.

 

Weet je dat veel bestuurders niet capabel zijn om hun taak te doen?

Daarom alleen bestuurders die gekwalificeerd zijn aanstellen.

 

Weet je dat gezinnen die van  één inkomen rond moeten komen het vaak heel  moeilijk hebben?

Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

 

Weet je dat je tot je pensioen  betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?

Daarom voor AOW’ers  gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

 

Weet je dat er steeds meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?

Daarom moeten er veel minder regels en daarmee minder ambtenaren komen. Ook moeten slecht functionerende ambtenaren ontslagen kunnen worden.

 

ONDERWIJS (individueler)

 

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?

Daarom voortgezet onderwijs scholen  maximaal 500 kinderen.  Lagere scholen maximaal  160 kinderen.

 

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?

Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

 

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?

Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

 

 VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

 

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?

Daarom maximum  snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u  en buiten de bebouwde kom 60 km/uur (als er geen fietspad is)

 

Weet je dat de N33 een flessenhals vormt?

Daarom verbreden

 

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?

Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

 

Weet je dat de landelijke overheid een spoorlijn wil realiseren in Oost Groningen, zonder dat we dat hier willen?

Daarom wil Groningen hier niet aan mee betalen

 

Weet je dat  veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?

Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer  per provincie invoeren.

 

MILIEU (schoner en leefbaarder)

 

Weet je dat de boeren van het kabinet onterecht de schuld krijgen van het “stikstofprobleem”?

Daarom moet de provincie de echte schuldigen aanpakken

 

Weet je dat sommige mensen vinden dat de wolf hier vrij rond mag lopen?

Daarom moet de provincie zorgen dat ze verdwijnen

 

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?

Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie  stimuleren door  subsidies te geven op b.v. kleine windmolens, zonnepanelen op daken (niet op weiden)  en elektrische auto’s.

 

Weet je dat vliegveld Eelde slecht is voor natuur en milieu.

Daarom sluiten

 

weet je dat milieu fanatici het waterpeil in onze polders omhoog willen hebben.

Daarom willen we dit niet zolang niet bewezen is dat dit goed voor het milieu zou zijn

 

Daarom 15 maart kies voor je eigen provincie, kies voor JEZUS LEEFT

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Limburg

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?

Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

 

Weet je dat  onze staatsschuld alsmaar verder stijgt en niemand met een oplossing komt?

Daarom moeten we uit de EU. Terug naar lokale besturen. Onze eigen boontjes weer doppen, in elke provincie!

 

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?

Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

 

Weet je dat er grote verschillen zijn tussen onze provincies?

Daarom meer eigen bestuur voor elke provincie. Wat heeft Zuid-Holland met Friesland, Flevoland met Noord Brabant,  Gelderland met Groningen, Limburg met Noord-Holland, Utrecht met Drenthe en Zeeland met Overijssel te maken?

 

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?

Daarom abortusklinieken sluiten.

 

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?

Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of  armen, of buitenlanders.

 

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?

Daarom  drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

 

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?

Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

 

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?

Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

 

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?

Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

 

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?

Daarom is JEZUS onze enige richtlijn           

     

ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

 

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons  ziek maken?

Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

 

Weet je dat voor veel mensen met een minimum inkomen, de premie voor hun ziektekostenverzekering relatief erg hoog is?

Daarom moet de provincie voor die mensen de premie gaan betalen.

 

Weet je dat er door de landelijke overheid een energietransitie wordt doorgedrukt, om de aarde te redden?

Daarom moet de provincie hier de rem op zetten.

 

Weet je dat veel bestuurders niet capabel zijn om hun taak te doen?

Daarom alleen bestuurders die gekwalificeerd zijn aanstellen.

 

Weet je dat gezinnen die van  één inkomen rond moeten komen het vaak heel  moeilijk hebben?

Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

 

Weet je dat je tot je pensioen  betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?

Daarom voor AOW’ers  gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

 

Weet je dat er steeds meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?

Daarom moeten er veel minder regels en daarmee minder ambtenaren komen. Ook moeten slecht functionerende ambtenaren ontslagen kunnen worden.

                

 • Stimuleren duurzame economie
 • Stimuleren van duurzame energie
 • Stimuleren kennis over verduurzaming en besparingen op energie in huishoudens en woningen
 • Verbeteren vestigingsklimaat kleine- en middelgrote ondernemingen en schone industrie
 • Stimuleren van kennisindustrie en onderzoeksprojecten om meer kennis te verwerven, daarbij rekening houdend met de ethische normen en waarden gebaseerd op de Bijbel
 • Stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven

 

 

ONDERWIJS (individueler)

 

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?

Daarom voortgezet onderwijs scholen  maximaal 500 kinderen.  Lagere scholen maximaal  160 kinderen.

 

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?

Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

 

 

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?

Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

                         

 • Arbeidsmarktkrapteberoepen promoten onder jongeren door hen eerder en beter nog te informeren over deze beroepen en hun kansen op de arbeidsmarkt.
 • Kennisindustrie en onderwijsinstellingen stimuleren en laten meedenken in oplossingen voor bestaande problematieken

  

VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

 

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?

Daarom maximum  snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u  en buiten de bebouwde kom 50 km/uur (als er geen fietspad is)

 

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?

Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

 

Weet je dat  veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?

Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer  per provincie invoeren.

MILIEU (schoner en leefbaarder)

 

Weet je dat de boeren van het kabinet onterecht de schuld krijgen van het “stikstofprobleem”?

Daarom moet de provincie de echte schuldigen aanpakken

 

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?

Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie  stimuleren door  subsidies te geven op b.v. windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s.

 

Weet je dat we onze melkkoeien bijna niet meer in de wei zien lopen?

Daarom boeren verplichten ze minimaal 6 maanden naar buiten te doen.

 

 • Schonere leefomgeving door snellere en strengere handhaving op milieuvervuiling bij industrie, bedrijven, uitgaancentra, winkelcentra en fastfoodketens en op particuliere vervuilers in hun omgeving
 • Stimuleren snellere en efficiëntere opsporing van milieudelicten
 • Door grenscontroles in te voeren transport van drugs en drugsafval sneller op te sporen en overlast en criminaliteit tegen te gaan.

 

 Natuur en landschap

 

 • Stimuleren van onderhoud van bestaande – en aanleg van nieuwe natuurgebieden die een betere biodiversiteit aantrekken
 • Stimuleren van natuureducatie op scholen en bezoekerscentra, waarbij de evolutietheorie uit de educatie gehaald wordt
 • Stimuleren van verantwoord natuurtoerisme

 

 Omgeving en stedelijke ontwikkeling

 

 • Stimuleren van duurzame, veilige steden en een duurzaam, veilig platteland.
 • Stimuleren aanpak leegstand en zo mogelijk omvormen van leegstaande bedrijfspanden tot bruikbare woningruimte of afbraak en aanleg van kleinschalige open natuur in de stad
 • Stimuleren van behoud van historische waarden als archeologische vondsten en geologie
 • Beschermen natuurgebieden en waterlopen en tegengaan van bouwen in uiterwaarden en retentiegebieden

 

 • Stimuleren van duurzame en energiezuinige bouwprojecten die nodig zijn om werknemers en studenten te huisvesten en om kennisbedrijven ruimte te bieden om zich te vestigen zonder natuur en/of land- en tuinbouwgrond daarvoor in te leveren.
 • Vergroening van woningen, bedrijfsruimten en – terreinen en landschap ook in de steden.

(denk aan dakbegroeiing met een isolerende werking, luchtzuiverende aanplant etc..)

 • Stimuleren van behoud, innovatie en verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf

 

Wonen

 

 • Stimuleren van – en toezien op voldoende duurzame, levensbestendige en sociale woningbouw om te kunnen voldoen aan de woningvraag en de opvangverplichting van statushouders en oorlogsvluchtelingen
 • Stimuleren van – en toezien op de kwaliteit van de leefbaarheid in dorpen en steden en de daarvoor benodigde voorzieningen.
 • Stimuleren van burgerinitiatieven die leiden tot een verbetering van natuur, gezondheid, kennis, welzijn en welbevinden van de burgers mits deze voldoen aan de Bijbelse normen en waarden.

 

Cultuur

 

 • Stimuleren van normen en waarden in kunst en cultuur
 • Stimuleren van behoud van en onderhoud aan monumenten
 • Stimuleren van kunst- en muziekeducatie onder jongeren en ouderen

 

 Energie

 

 • Stimuleren van duurzame energieopwekking en middelen
 • Stimuleren van duurzame afvalverwerking
 • Slim gebruik van recycling van afvalstoffen en afvalgassen
 • Stimuleren van duurzame woningen en gebouwen
 • Stimuleren van schone industrie

 

 Gezondheid

 

 • Stimuleren van normen en waarden onder de bevolking om zo criminaliteit, tienerzwangerschappen, voortijdig schoolverlaten etc… tegen te gaan
 • Stimuleren van deskundigheidsbevordering bij hulp- en zorgverleners
 • Ondersteunen van hulpverlening aan gezinnen, jongeren en kinderen door kennisaanbod, Samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen kennis- en onderzoeksinstituten en gezondheidsorganisaties en pastorale hulpverlening
 • Menselijkheid terugbrengen in de uitvoering van de participatiewet en meer maatwerk stimuleren

 

Sport

 

 • Stimuleren van gezond bewegen en een gezonde leefstijl
 • Alleen subsidiëren van sport van de kwetsbaarste groepen inwoners met een laag inkomen

 

 Toerisme

 

 • Stimuleren van duurzame en innovatieve horecabedrijven
 • Stimuleren van ecotoerisme met natuur-educatieve activiteitenaanbod, bijvoorbeeld wandel-, fiets- en vaarroutes die langs interessante natuurhistorische gebieden leidt met informatieborden
 • Bruisend en op duurzaamheid gericht ecosysteem

 

 Verkeer en vervoer

 

 • Provinciale wegen en waterwegen natuur- en verkeersvriendelijk aanleggen, onderhouden en veilig verlichten
 • Knooppunten en filetrajecten aanpakken en eventueel in te nemen natuur compenseren door het betreffende gebied voor aanvang van de verbreding of aanleg van de wegen op een andere plaats uit te breiden met die m2 die voor de aanleg en verbreding van wegen afgenomen zijn.
 • Stimuleren van het openbaar vervoer door de bereikbaarheid van het openbaar vervoer te herstellen, de veiligheid in en rondom het openbaar vervoer te verbeteren en de trajecten veiliger te maken zodat ongevallen, zelfmoordacties e.d. zoveel als mogelijk voorkomen worden. (denk aan omheiningen, infrarooddetectoren in natuurgebieden, bewaakte spoorwegovergangen, goede verlichting bushaltes, meer beveiliging/controle in de bus en trein, op busstations, treinstations, etc..)

 

Water

 

 • Bewaken en stimuleren van genoeg en schone grond- en drinkwaterkwaliteit door de ingezette programma’s te continueren en vervuilers streng en hard aan te pakken. De vervuiler betaald niet alleen de boete, maar ook alle saneringskosten.
 • Klimaatveranderingen dienen vertaald te worden in aangepast beleid en de uitvoering daarvan.

De rivieren, beken en waterlopen krijgen de ruimte om bij hoog water het water zonder overlast te veroorzaken af te voeren. De dijken, kades, bruggen, sluizen, waterkeringen, gemalen etc. worden aangepast op de klimaatveranderingen. Ook de waterbekkens dienen aangepast te worden om grotere hoeveelheden neerslag en kwelwater op te kunnen vangen. Retentiegebieden zijn nodig om bij extreem hoge waterstanden deze vol te laten lopen om schade door wateroverlast in steden, dorpen en natuurgebieden zoveel als mogelijk te beperken. Uiterwaarden kunnen als water-natuurgebied ingericht worden en beperkt als weilanden gebruikt worden in de perioden zonder verwachte hoogwaterstanden.

 

 Internationaal / grensregio

 

 • Geen uitvoering geven aan EU wet- en regelgeving die in strijd zijn met de normen en waarden van de Bijbel of deze aanpassen aan deze normen en waarden
 • Stimuleren van handelsbetrekkingen met buurlanden België, Duitsland en andere EU landen
 • Samenwerken met overheidsinstanties van onze buurlanden op het gebied van veiligheid, grensbewaking en bestrijding van misdaad en het weren van uitgeprocedeerde en uitgezette asielzoekers
 • Samenwerking stimuleren over handelsverkeer om bedrijvigheid tussen de landen te stimuleren en gezamenlijke oplossingen te zoeken voor overlast door grensoverschrijdend vrachtverkeer en vervuilende industrie in de grensregio’s.

 

Land- en tuinbouw

 

 • Verduurzaming land- en tuinbouw- en veeteeltsectoren om epidemieën, stikstofuitstoot, ammoniakuitstoot en mestoverschot te bestrijden en te voorkomen
 • Stimuleren van samenwerking tussen kennis- en onderzoeksinstituten en bedrijven in de land- en tuinbouw- en veeteeltsectoren om van elkaar te leren wat werkt en hoe eerlijk voedsel rendabel geproduceerd kan worden zonder allerlei manipulatieve middelen te gebruiken
 • Stimuleren van rekening houden met de natuur waarin de agrarische bedrijven gevestigd zijn.

 

Daarom 15 maart 2023 kies voor je eigen provincie, kies voor  JEZUS LEEFT

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Noord Brabant | district Den Bosch

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?

Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

 

Weet je dat  onze staatsschuld alsmaar verder stijgt en niemand met een oplossing komt?

Daarom moeten we uit de EU. Terug naar lokale besturen. Onze eigen boontjes weer doppen, in elke provincie!

 

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?

Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

 

Weet je dat er grote verschillen zijn tussen onze provincies?

Daarom meer eigen bestuur voor elke provincie. Wat heeft Zuid-Holland met Friesland, Flevoland met Noord Brabant,  Gelderland met Groningen, Limburg met Noord-Holland, Utrecht met Drenthe en Zeeland met Overijssel te maken?

 

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?

Daarom abortusklinieken sluiten.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat lichamelijk bewegen (hard lopen, wandelen en fietsen) gezonder is dan motorisch bewegen ((openbaar) vervoer, auto, bromfiets, enz)?

Daarom goede voorzieningen voor wandel en fietspaden

 

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?

Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of  armen, of buitenlanders.

 

weet je dat alle burgers bij elkaar beter weten wat er speelt dan de politici?

Daarom volks referenda houden over beslissingen die mensen direct raken

 

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?

Daarom  drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

 

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?

Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?

Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

 

Weet je dat schaalvergroting slecht is voor de maatschappij en het eenzaamheid en criminaliteit verhoogt.

Daarom terug naar kleinere dorpen en gemeenten en geen verdere herindelingen. Kleinschaligheid lost meeste problemen op.

 

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?

Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?

Daarom is JEZUS onze enige richtlijn

 

ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

 

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons  ziek maken?

Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

 

Weet je dat het voor veel mensen met een minimum inkomen, de premie voor hun ziektekostenverzekering relatief erg hoog is?

Daarom moet de provincie voor die mensen de premie gaan betalen.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat er door de landelijke overheid een energietransitie wordt doorgedrukt, om de aarde te redden?

Daarom moet de provincie hier de rem op zetten.

 

Weet je dat veel bestuurders niet capabel zijn om hun taak te doen?

Daarom alleen bestuurders die gekwalificeerd zijn aanstellen.

 

Weet je dat gezinnen die van  één inkomen rond moeten komen het vaak heel  moeilijk hebben?

Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

 

Weet je dat je tot je pensioen  betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?

Daarom voor AOW’ers  gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

 

Weet je dat er steeds meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?

Daarom moeten er veel minder regels en daarmee minder ambtenaren komen. Ook moeten slecht functionerende ambtenaren ontslagen kunnen worden.

 

ONDERWIJS (individueler)

 

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?

Daarom voortgezet onderwijs scholen  maximaal 500 kinderen.  Lagere scholen maximaal  160 kinderen.

 

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?

Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

 

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?

Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

 

 VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

 

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?

Daarom maximum  snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u  en buiten de bebouwde kom 50 km/uur (als er geen fietspad is)

 

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?

Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

 

Weet je dat  veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?

Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer  per provincie invoeren.

 

MILIEU (schoner en leefbaarder)

 

Weet je dat de boeren van het kabinet onterecht de schuld krijgen van het “stikstofprobleem”?

Daarom moet de provincie de echte schuldigen aanpakken

 

Weet je dat sommige mensen vinden dat de wolf hier vrij rond mag lopen?

Daarom moet de provincie zorgen dat ze verdwijnen

 

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?

Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie  stimuleren door  subsidies te geven op b.v. kleine windmolens, zonnepanelen op daken (niet op weiden)  en elektrische auto’s

 

Daarom 15 maart kies voor je eigen provincie, kies voor JEZUS LEEFT

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Noord Brabant | district Tilburg

Huisvesting.
. Er moet meer gebouwd worden.
. Er moet een verbod komen dat steden kleine dorpen opslokken omdat de kleine dorpen ook het recht van bestaan hebben.

Openbaar vervoer (OV).
. De OV moet overgenomen worden door de provincie.
. In alle dorpen moet de buurt bus gaan rijden.
. Het OV moet gratis worden voor iedereen.

Christelijke normen en waarden.
. De zondagsrust voor heel de provincie.
. Het gebruik van wierook in gebedshuizen moet verboden worden.
. Carnaval moet verboden worden.

Jongeren.
. De provincie moet toegankelijker worden voor jongeren.
.Jongeren participatie met de provincie moet aangemoedigd worden.

Toegankelijkheid.
. Het nieuwe coalitieakkoord moet in Jip en Janneke taal opgesteld worden.
. Er moet tijdens vergaderingen in Jip en Janneke taal gesproken worden.

Gemeente ontlasten.
. De provincie moet de gemeentes ontlasten door aantal taken op zich te nemen.

Omroep Brabant.
. Er moeten regels komen om de kwaliteit goed te houden.
. Er moet ook jongeren en kinder programma’s komen.
. Omroep Brabant moet ook Bijbelse programma’s uitzenden.

Landbouw.
.De stikstof maatregelen niet invoeren.
.Boeren stimuleren om hun koeien in de zomerdagen in de wei te laten grazen.
.Stimuleren om mee te doen aan duurzame ontwikkeling

De natuur
. Er moet meer bos komen in Noord-Brabant.
. Regels opstellen om mensen en (wilde) dieren gescheiden te houden.
. Een wolvenhek om de provincie om wolven buiten te houden.

Milieu
. Bedrijven subsidiëren die zelf energie opwekken.
. De energie transitie minder snel laten verlopen.
.huishoudens subsidiëren om fietsen te kopen.

Verkeer
. Campagne voeren om voorzichtiger te rijden.
.. De wegen moeten verbeterd worden.
. Er moeten (meer) fietsbruggen en (fiets) paden komen.

Economie
. Er moet meer ruimte voor de vrije markt komen.
. Toerisme bevorderen

Gezondheidszorg
. GGZ moet hervormd worden.
. Kleine praktijken moeten gesubsidieerde worden.

Criminaliteit
. Drugscriminaliteit harder aanpakken.
. De provincie moet campagne voeren om . de nadelen van drugsgebruik onder ogen van jongeren te brengen.

Cultuur.
. Cultuur activiteiten bevorderen
. Musea subsidiëren

Sport
. Meer sport activiteiten organiseren.
. Jongeren stimuleren meer de fiets te gebruiken.” “

Daarom 15 maart kies voor je eigen provincie, kies voor JEZUS LEEFT

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Noord Holland

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?

Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

 

Weet je dat  onze staatsschuld alsmaar verder stijgt en niemand met een oplossing komt?

Daarom moeten we uit de EU. Terug naar lokale besturen. Onze eigen boontjes weer doppen, in elke provincie!

 

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?

Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

 

Weet je dat er grote verschillen zijn tussen onze provincies?

Daarom meer eigen bestuur voor elke provincie. Wat heeft Zuid-Holland met Friesland, Flevoland met Noord Brabant,  Gelderland met Groningen, Limburg met Noord-Holland, Utrecht met Drenthe en Zeeland met Overijssel te maken?

 

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?

Daarom abortusklinieken sluiten.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?

Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of  armen, of buitenlanders.

 

weet je dat alle burgers bij elkaar beter weten wat er speelt dan de politici?

Daarom volks referenda houden over beslissingen die mensen direct raken

 

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?

Daarom  drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

 

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?

Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?

Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

 

Weet je dat lichamelijk bewegen (hard lopen, wandelen en fietsen) gezonder is dan motorisch bewegen ((openbaar) vervoer, auto, bromfiets, enz)?

Daarom goede voorzieningen voor wandel en fietspaden

 

Weet je dat schaalvergroting slecht is voor de maatschappij en het eenzaamheid en criminaliteit verhoogt.

Daarom terug naar kleinere dorpen en gemeenten en geen verdere herindelingen. Kleinschaligheid lost meeste problemen op.

 

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?

Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?

Daarom is JEZUS onze enige richtlijn

 

ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

 

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons  ziek maken?

Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

 

Weet je dat het voor veel mensen met een minimum inkomen, de premie voor hun ziektekostenverzekering relatief erg hoog is?

Daarom moet de provincie voor die mensen de premie gaan betalen.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat er door de landelijke overheid een energietransitie wordt doorgedrukt, om de aarde te redden?

Daarom moet de provincie hier de rem op zetten.

 

Weet je dat veel bestuurders niet capabel zijn om hun taak te doen?

Daarom alleen bestuurders die gekwalificeerd zijn aanstellen.

 

Weet je dat gezinnen die van  één inkomen rond moeten komen het vaak heel  moeilijk hebben?

Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

 

Weet je dat je tot je pensioen  betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?

Daarom voor AOW’ers  gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

 

Weet je dat er steeds meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?

Daarom moeten er veel minder regels en daarmee minder ambtenaren komen. Ook moeten slecht functionerende ambtenaren ontslagen kunnen worden.

 

ONDERWIJS (individueler)

 

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?

Daarom voortgezet onderwijs scholen  maximaal 500 kinderen.  Lagere scholen maximaal  160 kinderen.

 

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?

Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

 

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?

Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

 

 VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

 

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?

Daarom maximum  snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u  en buiten de bebouwde kom 60 km/uur (als er geen fietspad is)

 

Weet je dat omwonenden van Schiphol veel overlast ervaren en het milieu er onder lijdt?

Daarom minder vluchten via Schiphol

 

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?

Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

 

Weet je dat  veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?

Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer  per provincie invoeren.

 

MILIEU (schoner en leefbaarder)

 

Weet je dat de boeren van het kabinet onterecht de schuld krijgen van het “stikstofprobleem”?

Daarom moet de provincie de echte schuldigen aanpakken

 

Weet je dat sommige mensen vinden dat wolven en ganzen hier vrij rond mogen lopen?

Daarom moet de provincie zorgen dat ze geen overlast bezorgen

 

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?

Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie  stimuleren door  subsidies te geven op b.v. kleine windmolens, zonnepanelen op daken (niet op weiden)  en elektrische auto’s

 

Weet je dat ze de A8 willen verbinden met de A9 en dit ten koste gaat van natuur?

Daarom willen we dit niet om de “Stelling van Amsterdam”  te beschermen

 

Weet je dat milieu fanatici het waterpeil in onze polders omhoog willen hebben?

Daarom willen we dit niet zolang niet bewezen is dat dit goed voor het milieu zou zijn

 

Weet je dat we onze melkkoeien bijna niet meer in de wei zien lopen?

Daarom boeren verplichten ze minimaal 6 maanden naar buiten te doen.

 

Daarom 15 maart kies voor je eigen provincie, kies voor JEZUS LEEFT

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Overijssel

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?

Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

 

Weet je dat  onze staatsschuld alsmaar verder stijgt en niemand met een oplossing komt?

Daarom moeten we uit de EU. Terug naar lokale besturen. Onze eigen boontjes weer doppen, in elke provincie!

 

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?

Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

 

Weet je dat er grote verschillen zijn tussen onze provincies?

Daarom meer eigen bestuur voor elke provincie. Wat heeft Zuid-Holland met Friesland, Flevoland met Noord Brabant,  Gelderland met Groningen, Limburg met Noord-Holland, Utrecht met Drenthe en Zeeland met Overijssel te maken?

 

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?

Daarom abortusklinieken sluiten.

 

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?

Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of  armen, of buitenlanders.

 

weet je dat alle burgers bij elkaar beter weten wat er speelt dan de politici?

Daarom volks referenda houden over beslissingen die mensen direct raken

 

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?

Daarom  drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

 

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?

Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?

Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

 

Weet je dat schaalvergroting slecht is voor de maatschappij en het eenzaamheid en criminaliteit verhoogt.

Daarom terug naar kleinere dorpen en gemeenten en geen verdere herindelingen. Kleinschaligheid lost meeste problemen op.

 

Weet je dat lichamelijk bewegen (hard lopen, wandelen en fietsen) gezonder is dan motorisch bewegen ((openbaar) vervoer, auto, bromfiets, enz)?

Daarom goede voorzieningen (wandel en fietspaden)

 

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?

Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?

Daarom is JEZUS onze enige richtlijn

 

ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

 

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons  ziek maken?

Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

 

Weet je dat het voor veel mensen met een minimum inkomen, de premie voor hun ziektekostenverzekering relatief erg hoog is?

Daarom moet de provincie voor die mensen de premie gaan betalen.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat er door de landelijke overheid een energietransitie wordt doorgedrukt, om de aarde te redden?

Daarom moet de provincie hier de rem op zetten.

 

Weet je dat veel bestuurders niet capabel zijn om hun taak te doen?

Daarom alleen bestuurders die gekwalificeerd zijn aanstellen.

 

Weet je dat gezinnen die van  één inkomen rond moeten komen het vaak heel  moeilijk hebben?

Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

 

Weet je dat je tot je pensioen  betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?

Daarom voor AOW’ers  gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

 

Weet je dat er steeds meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?

Daarom moeten er veel minder regels en daarmee minder ambtenaren komen. Ook moeten slecht functionerende ambtenaren ontslagen kunnen worden.

 

ONDERWIJS (individueler)

 

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?

Daarom voortgezet onderwijs scholen  maximaal 500 kinderen.  Lagere scholen maximaal  160 kinderen.

 

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?

Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

 

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?

Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

 

 VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

 

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?

Daarom maximum  snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u  en buiten de bebouwde kom 60 km/uur (als er geen fietspad is)

 

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?

Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

 

Weet je dat  veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?

Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer  per provincie invoeren.

 

MILIEU (schoner en leefbaarder)

 

Weet je dat de boeren van het kabinet onterecht de schuld krijgen van het “stikstofprobleem”?

Daarom moet de provincie de echte schuldigen aanpakken

 

Weet je dat sommige mensen vinden dat de wolf hier vrij rond mag lopen?

Daarom moet de provincie zorgen dat ze verdwijnen

 

Weet je dat er door de landelijke overheid een energietransitie wordt doorgedrukt, om de aarde te redden?

Daarom moet de provincie hier de rem op zetten.

 

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?

Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie  stimuleren door  subsidies te geven op b.v. kleine windmolens, zonnepanelen op daken (niet op weiden)  en elektrische auto’s

 

Weet je dat milieu fanatici het waterpeil in onze polders omhoog willen hebben?

Daarom willen we dit niet zolang niet bewezen is dat dit goed voor het milieu zou zijn

 

Daarom 15 maart kies voor je eigen provincie, kies voor JEZUS LEEFT

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Zuid Holland

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?

Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

 

Weet je dat  onze staatsschuld alsmaar verder stijgt en niemand met een oplossing komt?

Daarom moeten we uit de EU. Terug naar lokale besturen. Onze eigen boontjes weer doppen, in elke provincie!

 

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?

Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

 

Weet je dat er grote verschillen zijn tussen onze provincies?

Daarom meer eigen bestuur voor elke provincie. Wat heeft Zuid-Holland met Friesland, Flevoland met Noord Brabant,  Gelderland met Groningen, Limburg met Noord-Holland, Utrecht met Drenthe en Zeeland met Overijssel te maken?

 

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?

Daarom abortusklinieken sluiten.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?

Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of  armen, of buitenlanders.

 

weet je dat alle burgers bij elkaar beter weten wat er speelt dan de politici?

Daarom volks referenda houden over beslissingen die mensen direct raken

 

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?

Daarom  drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

 

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?

Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

 

Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?

Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

 

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?

Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

 

Weet je dat schaalvergroting slecht is voor de maatschappij en het eenzaamheid en criminaliteit verhoogt.

Daarom terug naar kleinere dorpen en gemeenten en geen verdere herindelingen. Kleinschaligheid lost meeste problemen op.

 

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?

Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?

Daarom is JEZUS onze enige richtlijn

 

ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

 

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons  ziek maken?

Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

 

Weet je dat het voor veel mensen met een minimum inkomen, de premie voor hun ziektekostenverzekering relatief erg hoog is?

Daarom moet de provincie voor die mensen de premie gaan betalen.

 

Weet je dat we steeds meer belastingen betalen.

Daarom alle belastingen verlagen en bezuinigen

 

Weet je dat er door de landelijke overheid een energietransitie wordt doorgedrukt, om de aarde te redden?

Daarom moet de provincie hier de rem op zetten.

 

Weet je dat veel bestuurders niet capabel zijn om hun taak te doen?

Daarom alleen bestuurders die gekwalificeerd zijn aanstellen.

 

Weet je dat gezinnen die van  één inkomen rond moeten komen het vaak heel  moeilijk hebben?

Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

 

Weet je dat je tot je pensioen  betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?

Daarom voor AOW’ers  gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

 

Weet je dat er steeds meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?

Daarom moeten er veel minder regels en daarmee minder ambtenaren komen. Ook moeten slecht functionerende ambtenaren ontslagen kunnen worden.

 

ONDERWIJS (individueler)

 

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?

Daarom voortgezet onderwijs scholen  maximaal 500 kinderen.  Lagere scholen maximaal  160 kinderen.

 

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?

Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

 

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?

Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

 

 VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

 

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?

Daarom maximum  snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u  en buiten de bebouwde kom 50 km/uur (als er geen fietspad is)

 

Weet je dat de N33 een flessenhals vormt?

Daarom verbreden

 

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?

Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

 

Weet je dat de landelijke overheid een spoorlijn wil realiseren in Oost Groningen, zonder dat we dat hier willen?

Daarom wil Groningen hier niet aan mee betalen

 

Weet je dat  veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?

Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer  per provincie invoeren.

 

MILIEU (schoner en leefbaarder)

 

Weet je dat de boeren van het kabinet onterecht de schuld krijgen van het “stikstofprobleem”?

Daarom moet de provincie de echte schuldigen aanpakken

 

Weet je dat sommige mensen vinden dat de wolf hier vrij rond mag lopen?

Daarom moet de provincie zorgen dat ze verdwijnen

 

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?

Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie  stimuleren door  subsidies te geven op b.v. kleine windmolens, zonnepanelen op daken (niet op weiden)  en elektrische auto’s

 

Weet je dat milieu fanatici het waterpeil in onze polders omhoog willen hebben?

Daarom willen we dit niet zolang niet bewezen is dat dit goed voor het milieu zou zijn

 

Weet je dat we onze melkkoeien bijna niet meer in de wei zien lopen?

Daarom boeren verplichten ze minimaal 6 maanden naar buiten te doen.

 

Daarom 15 maart kies voor je eigen provincie, kies voor JEZUS LEEFT

Pin It on Pinterest

Share This