Het dwalen begon al in het begin van onze jaartelling. Niet de door God gekozen 7e dag van de week (Sabbat), maar de zondag werd ingevoerd. Niet de door God bepaalde feestdagen, maar kerstmis, paasfeest, dank en bid dagen werden ingevoerd. Baby besprenkeling i.p.v. geloofsdoop zoals JEZUS leert, werd ingevoerd. Het religieuze systeem van leken en deken werd bedacht. Met als gevolg uitbuiting en machtsmisbruik.

Dan komen we in een stroomversnelling:
Ernstige dwalingen worden stap voor stap geaccepteerd in het religieuze systeem en bijna iedereen zwijgt.

Echtscheiding, hertrouwen, samenwonen, i.p.v. Gods orde. Voorbehoedsmiddelen, geboortebeperking, i.p.v. Gods Zegen. Evolutietheorie i.p.v. Schepping. Zusters gaan het Woord delen i.p.v. huishoudelijk zijn en kinderen opvoeden. Abortus en euthanasie geen moorden meer, maar worden oplossingen. Homo lesbienne of transgender, Gods oordeel over mensen die Hem niet erkennen en eren als de Schepper. Dit laatste vindt men plots een stap te ver. Een Nashville verklaring dan maar.

Helaas worden alle andere dwalingen niet genoemd. Het is alleen het puntje van de ijsberg. Het religieuze systeem dreigt failliet te gaan.

Bekering dat alleen kan je nog redden. JEZUS redt!

Stap eruit, terug naar alleen de Bijbel, ga met vrienden JEZUS volgen.
Dan wordt alles echt nieuw!

Pin It on Pinterest

Share This