Karin Hekhuis (47) is de lijsttrekker van Jezus Leeft, die zich net voor het sluiten van de registratie meldde als dertiende partij voor de komende raadsverkiezingen. Er zijn inmiddels ook genoeg ondersteuningsverklaringen binnen. ,,Ik ben gevraagd. Ik heb er wel over nagedacht, maar besloten het te doen, waarom niet”, laat Hekhuis desgevraagd weten.

Zij kent Joop van Ooyen, de in het Zuid-Hollandse Giessenburg wonende evangelist en enige jaren geleden de oprichter van Jezus Leeft. ,,Ik heb daar zelf nog in de buurt gewoond, maar toen kende ik hem nog niet.” Hekhuis nam zelf ook deel aan evangelisatieacties, onder meer in de Verenigde Staten. De partij heeft in een veertigtal gemeenten gekeken of deelname aan de raadsverkiezingen mogelijk was. In Veenendaal is dat gelukt.

Hekhuis vindt het van belang te kiezen voor een christelijke partij die ,,voor het leven is”, dat wil zeggen geboren en ongeboren. Vorig jaar heeft zij bij de Tweede Kamerverkiezingen gestemd op de ChristenUnie. De in Utrecht geboren lijsttrekker laat weten dat Jezus Leeft ,,een partij is waar de leefregels van Jezus bepalend zijn.”

NAASTENLIEFDE Het is volgens het verkiezingsprogramma een partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij (´dit begint met uzelf´), geen onrecht accepteert, waar naastenliefde de basis is. Een partij die mensen belangrijker vindt dan handhaving van veel te veel regels en die ,,het beste met uw gemeente en u als burger voorheeft.”

KOFFIESHOPS,,Wij willen forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden, zoals koffieshops sluiten) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik en bordelen. Wij zijn voor het opvangen van mensen om ze te helpen en te zorgen voor een goede daklozenopvang.”

Hekhuis vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Kleinschalige en milieuvriendelijke productie dient te worden gestimuleerd. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. ,,Het is nodig dat er aandacht is voor de vermindering van fijnstof en voor een goede lucht in Veenendaal en ook voor een goede doorstroom op de wegen rond Veenendaal. Er moet worden gekeken naar een goede oplossing voor de Rondweg-Oost. En er zal aandacht nodig zijn voor schone energiesoorten als windmolens en zonnepanelen.”

Jezus Leeft propageert een goed ondernemersklimaat en goed onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is.

,,Wij zijn voor samenwerking met anderen en staan open voor goede ideeën. Wij willen dat de sociaal zwakkeren worden geholpen. En we willen de veiligheid van de inwoners vergroten door meer toezicht van de politie. Daardoor kan ook de criminaliteit verder worden terug gedrongen.”

[bron: veenendaalsekrant]

Pin It on Pinterest

Share This