Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht zijn de partijen druk bezig met campagne voeren. Zo ook Jezus Leeft, een partij die zich sterk maakt voor liefde en rechtvaardigheid.

Met Wim Kleen als lijsttrekker heeft Jezus Leeft een aantal ideeën waarmee zij Rotterdam nog sterker willen maken. Een voorbeeld hiervan is hun visie op de huidige democratie. In hun ogen moet er een eind komen aan de “meerderheidsdictatuur”, waarin partijen compromissen moeten sluiten waar de kiezers niet voor gekozen hebben.

Als het gaat om vrijheid van geloofsuiting, dan staat Jezus Leeft daar volledig achter. Maar één ding is duidelijk: zij zullen niet meewerken aan de bouw van moskeeën, tempels en andere religieuze locaties. Volgens lijsttrekker Kleen is er maar één weg en dat is de weg van de Here Jezus.

Twee geboden: liefde

“De Here Jezus geeft ons twee geboden. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. En heb je naaste lief zoals jezelf”. Vanuit deze geboden wil Jezus Leeft de Rotterdammers dienen, zorg dragen voor je naasten en respect hebben voor elkaar.

[bron: openrotterdam.nl]

Pin It on Pinterest

Share This