Selecteer een pagina

Europese verkiezingen mei 2019

JEZUS LEEFT gaat de Europese verkiezingen 2019 in met nummer 1 programmapunt:

volg Jezus

Stem op JEZUS LEEFT kandidaten:

Florens van der Spek
Maurits Jan Westhoven
Joop van Ooijen

Programma Europese verkiezingen

23 mei 2019

Programma Jezus Leeft Europese verkiezingen 2019

Europese verkiezingen 2019

Weet je dat de EU ons handen met geld kost?
Daarom willen wij eruit.

Weet je b.v. dat er 55.000 ambtenaren voor de EU rondreizen, waarvan er 22.000 in Brussel vergaderen?
Daarom snel uit de EU en onze eigen boontjes gaan doppen.

Weet je dat de EU de oorzaak is van werkloze Nederlanders?
Daarom uit de EU, zodat Nederlanders weer moeten/kunnen werken.

Weet je dat veel rottigheid ons land binnen komt vanuit het buitenland?
Daarom grensbewaking weer invoeren.

Weet je dat de liefde van velen verandert in bitterheid?
Daarom stoppen met moord, zoals abortus en euthanasie.

Weet je dat alleen integratie discriminatie kan voorkomen?
Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, armen, of buitenlanders.

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?
Daarom roken en drugs verbieden. Coffeeshops sluiten en forse celstraffen voor drugs handelaren. Landen die drugs produceren en exporteren voor 100% boycotten.

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?
Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in de samenleving.

Weet je dat het internet veel kapot maakt?
Daarom geen on-Bijbelse praktijken op het internet.

Weet je dat echtscheiding een zeer negatieve invloed heeft op de kinderen?
Daarom echtscheidingen zoveel mogelijk tegengaan.

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?
Daarom moeten we onze ouders niet wegstoppen in bejaardenhuizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaatsje in hun huis geven.

Weet je dat Defensie verdediging betekent en niet voor politie spelen in Verweggistan?
Daarom Defensie afslanken en alleen op verdediging richten.

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?
Daarom is JEZUS onze enige richtlijn. Zie de grondwet van JEZUS op www.jezusleeft.nl

ECONOMIE (milieuvriendelijker)

Weet je dat het “bedrijf Nederland” elk jaar verlies maakt?
Daarom geen ambtenaren maar ondernemers als bestuurders aanstellen.

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?
Daarom de opwekking van milieuvriendelijke energie stimuleren en hoge subsidies geven op b.v. zonnepanelen en elektrische auto’s.

Weet je dat er in Japan al jaren lang elke dag duizenden liters radioactief besmet water de oceaan instroomt?
Daarom geen kernenergie.

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons ziek maken?
Daarom biologische en kleinschalige productie van voedingsmiddelen stimuleren.

Weet je dat zij die veel verdienen, mensen die weinig verdienen moeten helpen?
Daarom inkomstenbelasting voor lagere inkomens verlagen.

Weet je dat gezinnen die van één inkomen rond moeten komen het zwaar hebben?
Daarom alleenverdieners in gezinnen de helft van de inkomstenbelasting laten betalen.

Weet je dat onze kinderen er zijn voor de toekomst?
Daarom kinderbijslag verdubbelen voor gezinnen die in Nederland wonen.

Weet je dat de BTW is ingevoerd om het inefficiënte ambtenarenapparaat te kunnen blijven betalen?
Daarom BTW op de eerste levensbehoeften (zoals brood, aardappels, fruit, groente, vlees en melk) afschaffen .

ONDERWIJS (individueler)

Weet je dat op grote scholengemeenschappen onze kinderen nummers zijn?
Daarom scholen met maximaal 500 kinderen.

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?
Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

Weet je dat het geloof in de evolutieleer, gebaseerd op overleven van de sterkste (Darwinisme) alleen maar leidt tot ellende?
Daarom onderwijs gebaseerd op geloof in GOD en Zijn liefde.

VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

Weet je dat het vrachtverkeer het wegennet het meest belast en aantast?
Daarom vrachtwagen inhaalverbod instellen en tol heffen voor buitenlandse vrachtwagens.

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?
Daarom maximum snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u en buiten de bebouwde kom 50 km/uur, als er geen gescheiden fietspad is.

Weet je dat rijke mensen zich niet druk maken over een geldboete bij een verkeersovertreding?
Daarom bij overtredingen betalen en op eigen kosten, afhankelijk van de ernst en frequentie van de overtredingen, kortere of langere tijd, de isoleercel in.

BUITENLAND

Weet je dat er veel Christenen vervolgd worden vanwege hun geloof in JEZUS.
Daarom landen boycotten waar Christenen worden vervolgd en landen waar de Sharia wetgeving is ingevoerd.

Weet je dat er veel mensen naar Nederland komen, omdat ze het hier beter vinden?
Daarom alleen buitenlanders toelaten die vanwege hun christelijke geloof, oorlogsgeweld of vervolging moeten vluchten.

Weet je dat wanneer we mensen willen helpen er veel geld in de verkeerde zakken komt ?
Daarom bij ontwikkelingshulp en bij rampen alleen in natura hulp bieden.

Pin It on Pinterest

Share This