ANBI JezusLeeft

ANBI-Beleidsplan Stichting JezusLeeft

(RSIN/fiscaal nummer 853269300)
Bank rekeningnummer: NL95INGB0008029425

Beleidsplan

Strategie

De kernprincipes en uitgangspunten van de instelling zijn als volgt:

  • Doelstelling: Evangelie verkondiging, zonder winstoogmerk. Liquidatiesaldo zal besteed worden aan een ANBI stichting
  • Missie: JEZUS bekendmaken
  • Werkzaamheden van de instelling: Het werk van de stichting bestaat uit het verkondigen van het evangelie van JEZUS CHRISTUS op alle wettelijk toegestane manieren

Beleid

Werkzaamheden van de instelling: verspreiden van het evangelie van JEZUS CHRISTUS.

Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling: Evangelisatie acties op markten en in winkelcentrra.

Werving van gelden: Het geld wordt verkregen uit giften van mensen en bedrijven die onze doelstelling een warm hart toedragen.

De wijze waarop de instelling gelden werft: Mensen en bedrijven benaderen om financiele steun te geven.

Beschikken over het vermogen van de stichting. Het vermogen van de instelling wordt besteed om de kosten van de evangelie verkondiging te betalen. Voorbeelden zijn : drukwerk, vergunningen, autokosten, verblijfkosten, reiskosten, enz..

Beschrijving van de taakstelling en bestuurs verhoudingen binnen het bestuur:

De voorzitter is belast met de aansturing en begeleiding van de evangelisatie acties.

De penningmeester beheert de in en uitgaven.

De secretaris is belast met het werven van fondsen.

Vermogen van de instelling: wordt beheerd door het bestuur.

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling: Alle gelden worden besteed om de doelstellingen te bereiken

Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling.

Beheer

Vermogen van de instelling wordt besteed om : drukwerk, vergunningen, autokosten, verblijfkosten, reiskosten, enz.. te financieren.

Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard. Alle inkomsten uit giften zullen worden besteed aan het verkrijgen van de doelstelling. Er zal geen vermogen worden opgebouwd.

Kostenstructuur van de instelling. Alle medewerkers werken mee aan de doelstelling zonder daarvoor een beloning te ontvangen. De administratie zal worden gevoerd door een externe boekhouder, die ontvangsten en uitgaven schriftelijk rapporteert.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting “ JEZUS LEEFT ” bestaat uit:

  • Joop van Ooijen – Voorzitter
  • Berry Vlasman – Secretaris
  • Jan Romijn – Penningmeester

RSIN/fiscaal nummer

853269300

Laat JezusLeeft groeien

Meld je aan als vrijwilliger, verzamel ondersteuningsverklaringen of help op een andere manier mee.